O.KA.MESOGEION - MARKOPOULO
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤA


Α). Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εκπαιδευόμενων αθλητών-αθλητριών, των κηδεμόνων και των προπονητών των τμημάτων υποδομών του Ο.ΚΑ. Μεσογείων με τη διοίκηση του τμήματος.

 

Β). Ο Ο.ΚΑ. Μεσογείων είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο καλαθοσφαίρισης, ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά την αξία του αθλητισμού και να αναπτύξει την συνεργασία, την ομαδικότητα και την φιλία μεταξύ των παιδιών.

 

Γ).Το τμήμα μπάσκετ του Ο.ΚΑ. Μεσογείων, αποτελείται από την ανδρική ομάδα, που αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες της Ε.Σ.Κ.Α. και τα τμήματα υποδομών σε όλες τις βαθμίδες. Στόχος του σωματείου είναι τα παιδιά των ακαδημιών να στελεχώσουν τα αγωνιστικά μας τμήματα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των παιχτών που έχουν το απαιτούμενο αγωνιστικό επίπεδο και προέρχονται από τις ακαδημίες δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι αγωνιστικές ανάγκες των ανδρών, θα προτιμούνται παίχτες από την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

 

Δ).Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ο.ΚΑ. Μεσογείων διοικείται από το 10μελή διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των προπονητών και την οικονομική διαχείριση του τμήματος. Έχουν την πλήρη αρμοδιότητα να αποφασίζουν για όλα τα λειτουργικά και μεταγραφικά θέματα του ομίλου. Επίσης το συμβούλιο ορίζει τους εφόρους, έναν ή δύο ανά τμήμα.

 

Ε).Οι έφοροι είναι εκπρόσωποι του σωματείου, είναι υπεύθυνοι για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται, για την συγκέντρωση και διάθεση στους αθλητές των εμφανίσεων των αγώνων, αναλαμβάνουν την συγκέντρωση των συνδρομών αποδίδοντάς τες στον ορισμένο από το Δ.Σ. ταμία του συλλόγου, ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες με την συνδρομή των γονέων, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν τους γονείς για τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων μεταφέροντας τες στον επικεφαλής έφορο που έχει ορίσει το Δ.Σ. Οι έφοροι γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της περιόδου.

 

ΣΤ).Υπεύθυνος για τους προπονητές και το πρόγραμμα προπονήσεων είναι ο εκάστοτε επικεφαλής προπονητής (head coach) που έχει επιλέξει το συμβούλιο.

 

Ζ).Κύριο και σχεδόν μοναδικό έσοδο του Ομίλου μας είναι οι εισφορές των γονέων. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται τα έξοδα των προπονητών, των διαιτητών και κριτών των αγωνιστικών τμημάτων και μέρος του κόστους των αθλητικών εμφανίσεων των παιδιών.

 

Η).Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή-τριας κατά την προπόνηση ή των αγώνων της ομάδας ο σύλλογος δεν υποχρεούται να καλύψει το οιοδήποτε ιατρικό κόστος του αθλητή-τριας. Όμως πάντα σε συνάρτηση των οικονομικών του Συλλόγου την δεδομένη χρονική στιγμή δεσμεύετε να συνδράμει τα μέγιστα στεκόμενος συνεπίκουρος στις δαπάνες για την αποκατάσταση του αθλητή-τριας σε κρατικά θεραπευτήρια όταν και μόνο όταν αυτός ακολουθεί με συνέπεια το αθλητικό πρόγραμμα του Ομίλου.

 

Θ).Καλαθοσφαιριστές που εκδηλώνουν φαινόμενα βίας, ενισχύουν τη βία, τον χουλιγκανισμό, την επιθετικότητα, τον κοινωνικό και φυλετικό ρατσισμό, τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και γενικά ότι ευτελίζει την ανθρώπινη υπόσταση δεν έχουν καμία θέση στην ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι καλαθοσφαιριστές οφείλουν να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι στα μέλη της διοίκησης, τους προπονητές, τους συμπαίκτες, τους υπάλληλους και τους φιλάθλους. Αντίστοιχα τον ίδιο σεβασμό οφείλουν να επιδεικνύουν τα μέλη της διοίκησης, οι προπονητές, οι συμπαίκτες, οι υπάλληλοι και ο φίλαθλος κόσμος προς τους εκπαιδευόμενους καλαθοσφαιριστές.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 

Α).Κατά την εγγραφή απαιτούνται:
1. Αίτηση έγγραφης
2. Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν προσκομισθεί εντός δεκαπενθημέρου από την εγγραφή, ο κηδεμόνας θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της παράλειψης.

 

Β).Οι Ακαδημίες λειτουργούν από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο. Στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα η Ακαδημία λειτουργεί

κανονικά πλην των επισήμων αργιών.

 

Γ).Το ύψος των εισφορών καθορίζεται στην αρχή της κάθε περιόδου. Δεν αλλάζει ανάλογα με τις παρουσίες ή απουσίες του καλαθοσφαιριστή στις προπονήσεις της ομάδας.

 

Δ). Η συνδρομή του τελευταίου μήνα του χρόνου (Ιουνίου) θα καταβάλετε μαζί με αυτή του πρώτου (Σεπτεμβρίου) κατά την εγγραφή του αθλητή.

 

Ε). Ισχύει έκπτωση 10% επί των ετησίων εισφορών σε περίπτωση που αυτά καταβληθούν εξ' ολοκλήρου κατά την ημερομηνία εγγραφής του αθλητή.

 

ΣΤ).Ισχύει έκπτωση εισφορών για γονείς που έχουν πέραν των δύο παιδιών στον όμιλο, τα οποία και θα αθλούνται δωρεάν.

 

Ζ).Τα παιδιά δεν θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τους, εφόσον εκκρεμούν συνδρομές της τρεχούσης αθλητικής περιόδου ή ανεξόφλητες οφειλές προηγούμενων ετών.


Η).Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται με πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Α).Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις τεχνικές δεξιότητες που κατέχουν. Η κατάταξη γίνεται ΜΟΝΟΝ από τους προπονητές των τμημάτων με την έγκριση του head coach της ομάδας.

 

Β).Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με την σύμφωνη γνώμη του επικεφαλή προπονητή (head coach), μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού.

Στην αρχική κατάταξη όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές οποιοσδήποτε άλλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

• Υποχρεώσεις Αθλητών και αθλητριών

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές και αθλήτριες :

Α). Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν αθλητική και κόσμια συμπεριφορά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς. Απαγορεύονται γενικώς οι διαμαρτυρίες, εκνευρισμοί, τσακωμοί, ανταπόδοση χτυπημάτων καθώς και κάθε είδους σχόλια προς τους φιλάθλους, διαιτητές, αντιπάλους ή συναδέλφους σ' όλους γενικά τους χώρους του γηπέδου, αποδυτηρίων και διαδρόμων προ και μετά ή και κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων.

 

Β). Να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο προπονητής και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα ή ημερίδα, εφ' όσον κληθούν από τον προπονητή.

Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις δέκα λεπτά (10' ) πριν την καθορισμένη ώρα.

 

Γ). Να ανταποκρίνονται πλήρως στο πρόγραμμα προπόνησης, να υπακούν στις οδηγίες και εντολές του προπονητή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και να φροντίζουν να βρίσκονται στην ανάλογη φυσική κατάσταση που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, αλλά και την καθαριότητα των υλικών που χρησιμοποιούν.

 

Δ). Όταν συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας είναι απαραίτητο να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά, να ακολουθούν επαρκώς το πρόγραμμα της αποστολής και να υπακούν χωρίς σχόλια στις οδηγίες και υποδείξεις του αρχηγού της αποστολής και των προπονητών.

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές που έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή υποχρεούνται να παρευρίσκονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο χώρο που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και με την προκαθορισμένη ένδυση. Αυτός που θα ήθελε οποιαδήποτε διευκόλυνση σχετικά με την αποστολή θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο έφορο και τον αρμόδιο προπονητή, οι οποίοι και θα κρίνουν ανάλογα.

 

Ε). Κατά τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν να αποφεύγουν να είναι προκλητικοί και εριστικοί προς τους διαιτητές. Να αποφεύγουν τα πειθαρχικά παραπτώματα, να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του fair-play.

 

Ζ). Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς αθλητή ή αθλήτριας προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο της ομάδας ή του σταδίου(όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία), τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας από το σύλλογο.

 

Η). Απαγορεύονται οι προπονήσεις από προπονητές εκτός συλλόγου.

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε άλλη αθλητική δραστηριότητα εκτός απ' αυτής των τμημάτων υποδομών Ο.ΚΑ. Μεσογείων . Για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις των κλιμακίων των Εθνικών ομάδων και των Σχολικών Πρωταθλημάτων, απαιτείται έγγραφη πρόσκληση από την αρμόδια ομοσπονδία ή την αρμόδια σχολική αρχή. Για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση είναι απαραίτητη ενημέρωση και η άδεια του υπεύθυνου προπονητή και του εφόρου του τμήματος .

 

Θ). Είναι τελείως αδικαιολόγητο να αρνηθεί αθλητής να καθίσει στον πάγκο αναπληρωματικών λίγο μετά την ανακοίνωση της αποστολής προφασιζόμενος ασθένεια ή τραυματισμό. Επίσης αν κατά τη διάρκεια του αγώνα αντικατασταθεί από συμπαίκτη του έχει την υποχρέωση και το καθήκον να το δεχτεί αδιαμαρτύρητα και να καθίσει στον πάγκο των αναπληρωματικών εκτός αν του δοθεί άδεια από τον προπονητή ή τον υπεύθυνο του τμήματος να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Ι). Να ακολουθούν το εξω-αγωνιστικό ωράριο, που καθορίζεται από τον προπονητή τους για την συγκεκριμένη περίοδο.

 

Κ). Όταν τραυματίζονται ή ασθενούν πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον προπονητή τους και να ακολουθούν τη θεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός και ο φυσιοθεραπευτής.

 

Λ). Να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, το αθλητικό υλικό που τους διανεμήθηκε.

Μ). Για κάθε αίτημα ομαδικό ή για κάτι που ενδεχομένως να αφορά όλο το τμήμα θα ενημερώνεται ο έφορος μόνο από τους αρχηγούς. Μόνο για ατομικό-προσωπικό αίτημα ο αθλητής θα έρχεται σε επαφή με τον έφορο του τμήματος.

 

• Υποχρεώσεις Γονέων και κηδεμόνων

Α). Να φροντίζουν για την άφιξη των καλαθοσφαιριστών στο γήπεδο 10 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης.
Μέτα το πέρας των προπονήσεων και σε περίπτωση μη δυνατότητας του κηδεμόνα να παραλάβει τον καλαθοσφαιριστή, κατ' ιδίαν, οφείλει: α) Να ενημερώσει άμεσα τον έφορο ή τον προπονητή, β) Να ορίσει νέο συνοδό ονομαστικά στον έφορο ή στον προπονητή.

 

Β).Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές και ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του τμήματος.

 

Γ). Απαγορεύεται η είσοδος των γονέων και των συνοδών τους στα αποδυτήρια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

 

Δ). Η παρουσία γονέων και κηδεμόνων στους χώρους προπόνησης ή αγώνων δε πρέπει να δημιουργεί αρνητικές παρενέργειες στο έργο των αθλητών-αθλητριών και προπονητών. Εάν συμβεί αυτό αποβάλλονται από τον περιβάλλοντα χώρο.

 

Ε). Να δείχνουν εμπιστοσύνη και να σέβονται τον προπονητή και να μην του ασκούν κριτική. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκουν στα παιδιά τους τον σεβασμό και δεν τα επηρεάζουν αρνητικά.

 

ΣΤ). Να τακτοποιούν εγκαίρως τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή καθολικής αμέλειας, δεν θα γίνετε δεκτός ο αθλητής στις προπονήσεις, τους αγώνες αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα της ομάδας, μέχρι και την τακτοποίηση τους, ενώ σε επαναλαμβανόμενη μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων θα αποβάλλεται οριστικά από την ομάδα.

 

Ζ). Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς κηδεμόνα προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. , σε υπάλληλο της ομάδας ή του γηπέδου (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία), τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας - δηλαδή του παιδιού του - από το σύλλογο.

 

Η). Για οποιοδήποτε παράπονο απορία τους που αφορά το διοικητικό σκέλος του Ομίλου, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ στον έφορο της ομάδας και ο έφορος με την σειρά του στον αρμόδιο επικεφαλής έφορο Δ.Σ. του Ο.ΚΑ. Μεσογείων. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται μόνο από τον head coach της ομάδος και κατ' επέκταση από την Διοίκηση. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά όπως επίσης οδηγίες ή παρατηρήσεις προς τα παιδιά κατά την διάρκεια της προπόνησης. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ' ευθείας στον επικεφαλής έφορο που έχει ορίσει το Δ.Σ. και σε κανέναν άλλον. Σε περίπτωση που γονέας δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του τμήματος ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να του απαγορεύσει ,την είσοδό του, στους χώρους λειτουργίας του και εάν δεν συμμορφωθεί ,ο αθλητής (το παιδί του) θα διαγραφεί από αυτόν.

 

• Υποχρεώσεις προπονητών

Οι προπονητές υποχρεούνται:

Α).Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν την καθορισμένη ώρα και να ετοιμάζουν το χώρο προπόνησης.

 

Β).Να φροντίζουν να είναι συνεπής στην ώρα προσέλευσης της στα παιχνίδια, της αποστολές και γενικά στις εκδηλώσεις της ομάδας που καλούνται να παρευρίσκονται.

 

Γ).Οφείλουν να τηρούν παρουσιολόγιο σε κάθε προπόνηση και να το προσκομίζουν συμπληρωμένο στο τέλος του μήνα στη Γραμματεία.

Όταν τραυματίζεται ένας αθλητής πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Γραμματεία του Σωματείου ή τον Γενικό αρχηγό των τμημάτων και να παρακολουθούν τη θεραπεία-αποθεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός ή/ και ο φυσιοθεραπευτής έχοντας προσωπική επαφή με τον αθλητή, με πλήρη ενημέρωση της γραμματείας.

 

Δ).Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς μας χώρους, την καθαριότητα των υλικών που χρησιμοποιούν μας και την επαναφορά αυτών στην αρχική μας θέση, πράγμα το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη συνεργασία μας.

 

Ε).Να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, το αθλητικό υλικό που τους διανεμήθηκε .

 

ΣΤ).Σε συνεργασία με τον head coach να διαμορφώνουν το πρόγραμμα και το πλάνο των προπονήσεων και να προωθούν τους αθλητές στα επόμενα τμήματα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Ζ). Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των προπονητών πρέπει να κινείται εντός των «τειχών» του αθλητικού ήθους, της ευγένειας, της αξιοπρεπούς και της έντιμης συμπεριφοράς. Οι προπονητές οφείλουν να είναι πραγματικά πρότυπα προς μίμηση, για τους μικρούς αθλητές, τους γονείς και το αθλητικό περιβάλλον. Να είναι φίλοι, δάσκαλοι, παρακινητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά.

 

Η). Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς προπονητή προς εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ. , σε υπάλληλο της ομάδας ή του γηπέδου(όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του προπονητή από το σύλλογο.

 

Θ). Όσο και αν ο προπονητής προκληθεί από τρίτους (εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλο) οφείλει να μην απαντήσει και να ενημερώσει άμεσα τον έφορο του τμήματος ή το Δ.Σ

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΕΣ

 

1.Ποινές σε αθλητές και αθλήτριες Οι ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους αθλητές και αθλήτριες, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι εξής:

Α). Προφορική Παρατήρηση.

Β). Διακοπή συμμετοχής κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Γ). Αποκλεισμός από μία (1) ή περισσότερες προπονήσεις

Δ). Διακοπή συμμετοχής στην αποστολή της ομάδας.

Ε). Οριστική διαγραφή από τα μητρώα των αθλητών.

 

2. Οι ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους α, β, γ, δ, του παρόντος άρθρου επιβάλλονται απευθείας από τον προπονητή του τμήματος ή τον έφορο, χωρίς κλήση σε απολογία του παραβάτη αθλητή.

 

3. Η ποινή που προβλέπεται από την παράγραφο ε, του παρόντος άρθρου

α) εάν ή αθλήτριας - επιβάλλεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση από τον έφορο ή τον προπονητή του τμήματος, έχοντας προηγούμενα κληθεί ο αφορά παράβαση αθλητή εκπαιδευόμενος αθλητής σε απολογία.

β) εάν αφορά ακραία ή αγενή συμπεριφορά γονέα ή κηδεμόνα, επιβάλλεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρκεί η εισήγηση από του εφόρου ή του προπονητή του τμήματος. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία και η απολογία του παραβάτη.

 

4. Επίσης το Δ.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωμα συγχωνεύσεως των ποινών σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων της μίας, εξαιτίας

πολλαπλών παραπτωμάτων του ίδιου αθλητή.

 

2 .Ποινές σε προπονητές

Οι ποινές που επιβάλλονται από την Διοίκηση στους προπονητές, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι εξής:

Α). Προφορική Παρατήρηση.

Β). Πρόστιμο.

Γ). Διακοπή συνεργασίας

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΕΛΤΙΑ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ


Α)Όλοι οι αθλητές-ριες που είναι άνω των 9 ετών, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν δελτίο αθλητή-ρια καλαθοσφαίρισης της Ε.Ο.Κ., για την συμμετοχή τους στα επίσημα τουρνουά της Ε.Σ.Κ.Α..

 

Β).Για την έκδοση δελτίου χρειάζεται:

1.Πιστοποιητικό γέννησης (Για αλλοδαπούς μεταφρασμένο στα Ελληνικά και βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης ότι φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο τουλάχιστον 3 έτη.)

2.Δύο (2) φωτογραφίες.

3.Αίτηση της Ε.Ο.Κ. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα-κηδεμόνα και από γιατρό.

4.Είκοσι (20) ευρώ.

 

Γ). Το κόστος για την έκδοση νέου δελτίου αθλητή-ριας είναι 15 ευρώ και για την ανανέωση των ήδη υπαρχόντων 5 ευρώ και επιβαρύνουν τον γονέα-κηδεμόνα.

Δ).Όλοι οι αθλητές-ριες του Ομίλου, έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να μεταγραφούν χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) σε οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκείας τους στο τέλος κάθε περιόδου, αρκεί προηγουμένως να έχουν εκδηλώσει αυτή τους την επιθυμία μέσο του επικεφαλής εφόρου στο Δ.Σ. του ομίλου μία εβδομάδα πριν την επίσημη έναρξη της εκάστοτε μεταγραφικής περιόδου .

Σε αντίθετη περίπτωση ο Όμιλος για να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων του θα εξετάζει μέσω του Δ.Σ. την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Για τους αθλητές που έχουν δελτίο και έχει διαπιστωθεί ότι εκκρεμούν ανεξόφλητες συνδρομές ενός ή περισσοτέρων ετών ο Όμιλος δεν είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τον αθλητή πριν την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών. Εφόσον ο αθλητής - γονέας αμφισβητήσει τα παραπάνω τότε αρμόδιο όργανο επιλύσεως τέτοιων διαφορών κατά τον νόμο είναι το ΑΣΕΑΔ.

Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει για μία ακόμα φορά ότι κύριος στόχος της είναι να μάθει στα παιδιά το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας-συνεργασίας και να δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες της ανδρικής ομάδας με απόλυτη αξιοκρατία και με μοναδικό στόχο την εξέλιξη των αθλητών, μακριά από φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς . Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες.

Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να μείνετε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε σε εσάς και τα παιδιά σας.

 

Ο εσωτερικός κανονισμός καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. την 31/07/2015 και ισχύει στο εξής για κάθε αγωνιστική περίοδο μέχρι την πλήρη αναθεώρησή του. Μέχρι την πλήρη αναθεώρηση του, οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στα άρθρα ή στις παραγράφους του, ισχύουν μόνο σαν προσάρτηση σ' αυτόν.

Το Δ.Σ. του Ο.ΚΑ. Μεσογείων

 

Με απόφαση της 27ης συνεδρίασης του ΔΣ του Ομίλου την 27.06.2022, το άρθρο 6 τροποποιήται ως εξής:
Γ) Το κόστος για την έκδοση νέου δελτίου αθλητή-ριας είναι 0,00 ευρώ και για την ανανέωση των ήδη υπαρχόντων 0,00 ευρώ.

Δ) Όλοι οι αθλητές-ριες του Ομίλου, έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να μεταγραφούν σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα του κανονισμού ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ όπως αυτός ανακοινώνεται κάθε χρόνο απο την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Για το έτος 2022 εκδόθηκε την 22 Ιουνίου 2022 με Αρ. Πρωτ. 3113. 

 

WE ARE BASKETBALL