ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

2/8/2019


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κυριαζής Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ:Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: Λαμανδρέας Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα, Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

7/7/2017


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριαζής Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: 
Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: 
Παναγώτου Κωνσταντίνος
 

ΜΕΛΗ: Καψάλης Ιωάννης, Παπαγιαννάκος Παναγιώτης
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα, Πασχάλης Γεώργιος, Πολίτης Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

24/7/2015


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξανδράκης Ιωάννης
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτιάδου Δήμητρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Κυριαζής Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: 
Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: 
Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος
 

ΜΕΛΗ:

Καψάλης Ιωάννης, Παπαγιαννάκος Παναγιώτης
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Λαμπρόπουλος Απόστλος, Σουλιώτης Αναστάσιος, Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013

21/4/2013


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σουλιώτης Δημοσθένης
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καβασακάλης Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Φωτιάδου Δήμητρα

ΤΑΜΙΑΣ: 
Οικονόμου Νικόλαος

ΕΦΟΡΟΣ: 
Αλεξανδράκης Ιωάννης
 

ΜΕΛΗ:

Παναγιώτου Δημήτριος, Δρίτας Θεόδωρος
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Δρίτσας Ιωάννης, Κολιαβασίλης Γεώργιος, Κόντος Νικόλαος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής