ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

2/8/2019


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λαμπρόπουλος Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυριαζής Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ:

Λαμπροπούλου Χαρίκλεια
ΕΦΟΡΟΣ:

Λαμανδρέας Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα

Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

7/7/2017


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λαμπρόπουλος Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυριαζής Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ:

Λαμπροπούλου Χαρίκλεια
ΕΦΟΡΟΣ:

Παναγώτου Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ:

Καψάλης Ιωάννης
Παπαγιαννάκος Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα

Πασχάλης Γεώργιος

Πολίτης Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

24/7/2015


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αλεξανδράκης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Φωτιάδου Δήμητρα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Κυριαζής Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ:

Λαμπροπούλου Χαρίκλεια
ΕΦΟΡΟΣ:

Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ:

Καψάλης Ιωάννης
Παπαγιαννάκος Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Λαμπρόπουλος Απόστλος

Σουλιώτης Αναστάσιος

Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013

21/4/2013


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σουλιώτης Δημοσθένης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καβασακάλης Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Φωτιάδου Δήμητρα
ΤΑΜΙΑΣ:

Οικονόμου Νικόλαος
ΕΦΟΡΟΣ:

Αλεξανδράκης Ιωάννης

ΜΕΛΗ:

Παναγιώτου Δημήτριος
Δρίτας Θεόδωρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Δρίτσας Ιωάννης

Κολιαβασίλης Γεώργιος

Κόντος Νικόλαος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής