ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

25/7/2022


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριαζής Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: Μακρυγιάννης Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Αραμπατζή Βάσιλική, Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

2/8/2019


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (5μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κυριαζής Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ:Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: Λαμανδρέας Γεώργιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα, Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

7/7/2017


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριαζής Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: Παναγώτου Κωνσταντίνος

 

ΜΕΛΗ: Καψάλης Ιωάννης, Παπαγιαννάκος Παναγιώτης
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Φωτιάδου Δήμητρα, Πασχάλης Γεώργιος, Πολίτης Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

24/7/2015


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξανδράκης Ιωάννης
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτιάδου Δήμητρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυριαζής Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: Λαμπροπούλου Χαρίκλεια

ΕΦΟΡΟΣ: Ζαχαριάκης Κωνσταντίνος

 

ΜΕΛΗ:

Καψάλης Ιωάννης, Παπαγιαννάκος Παναγιώτης
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Λαμπρόπουλος Απόστλος, Σουλιώτης Αναστάσιος, Παναγιώτου Κωνσταντίνος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013

21/4/2013


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σουλιώτης Δημοσθένης
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καβασακάλης Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτιάδου Δήμητρα

ΤΑΜΙΑΣ: Οικονόμου Νικόλαος

ΕΦΟΡΟΣ: Αλεξανδράκης Ιωάννης

 

ΜΕΛΗ:

Παναγιώτου Δημήτριος, Δρίτας Θεόδωρος
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: 

Δρίτσας Ιωάννης, Κολιαβασίλης Γεώργιος, Κόντος Νικόλαος

 

η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής